PRIJZEN 2020

Swipe de tabel naar links voor meer mogelijkheden.

Zaal 1 Zaal 2Zaal 1 & 2Zaal 3Ontvangstruimte & Zaal 1, 2, 3TheaterzaalGroene
Kamer
Sienna
Kamer
Indigo
Kamer
CAPACITEIT10-25 pers.
10-25 pers.25-50 pers.25-50 pers.max. 150 pers.50-100 pers.max. 5 pers.max.20 pers.max. 5 pers.
OPPERVLAKTE m250m250m2100m2100m2300m2200m230m240m230m2
FUNCTIONALITEITMultifunctioneelMultifunctioneelMultifunctioneelMultifunctioneelMultifunctioneelMultifunctioneelConsult / SessieTraining & OnderwijsConsult/Sessie
PRIJS (incl 21%)
PER UUR
€20,-€20,-€35,-€30,-Prijs I.O€55€1517,50€15,-
PRIJS (incl 21%)
DAGDEEL 4u
€75,-€75,-€130,-€115Prijs I.O.€205€55€65€55
WEEKEND TOESLAG10% per uur/dagdeel10% per uur/dagdeel10% per uur/dagdeel10% per uur/dagdeel10% per uur/dagdeel10% per uur/dagdeelN.V.TN.V.T.N.T.V.
PROJECTIEWANDVVVVSCHERMSCHERMN.V.TVN.V.T
FLIPOVERO.AO.AO.AO.AO.AO.AVO.AO.A
BEAMERO.AO.AO.AO.AO.AO.AO.AO.AO.A
GELUIDVVVVVO.AO.AO.AO.A
(EXTRA) TAFELSO.AO.AO.AO.AO.AO.AVVV
(EXTRA) STOELENO.AO.AO.AO.AO.AO.AVVV
YOGAMATTENVVVO.AO.AO.AO.AO.AO.A
MEDITATIEKUSSENSVVVO.AO.AO.AO.AO.AO.A

V = aanwezig.
O.A = op aanvraag.
I.O = in overleg.

ONZE DIENSTEN ZIJN INCLUSIEF…

 • Klaarzetten van koffie en/of thee (zie Art. 2).
 • Ontvangen en wegwijs maken van deelnemers voor de aanvang van activiteiten / evenementen.
 • Toezicht gedurende geplande activiteiten / evenementen.
 • Onderhoud van materiaal in bruikleen.
 • Vermelding van geplande aankomende activiteiten via de Facebook pagina van Het Vijfde Huis (optie).
 • Vermelding van geplande, aankomende activiteiten in de agenda en aanbod op de website van Het Vijfde Huis (optie).
 • Gezamenlijk gebruik van de woonkamer (centrale hal), keuken en toegangsruimte tot de zalen.
 • Afgesloten berging voor materiaalopslag (persoonlijk eigendom) voor vaste trainers.
 • Gratis informatieve bijeenkomsten voor aangesloten trainers en ondernemers.
 • Gratis gebruik van ruimte bij een geplande Try Out (in overleg, zie Art.22c).
 • Gratis wifi.

BOEKINGEN & AANVULLENDE DIENSTEN

Art. 1
Voor boekingen van een serie (blok van acht activiteiten / evenementen of meer), is er een korting van 5% op de gereserveerde ruimte.

Art. 2
Één ronde koffie en/of thee is kosteloos inbegrepen bij aanvang van een activiteit (max. 20 consumpties).
Daarna is een kan koffie of pot thee €5,- 

Art. 3
Voor extra faciliteiten zoals een beamer (zelf pakken en aansluiten), flip-over (zelf pakken, zelf markers meenemen) e.a materiaal op aanvraag, is er een toeslag van €5,-

Art. 4
Voor het leveren van aanvullende diensten naast onze inclusieve diensten (zie Art. 24) zoals extra begeleiding, bediening en ondersteuning bij evenementen e.a activiteiten, hulp bij zaalindeling (opbouwen / afbouwen), uitserveren bij cateringservice of eindschoonmaak etc. vraagt Het Vijfde Huis een bedrag van €25,- per uur – per persoon.

Art. 5
Een boeking in de vorm van een Try Out (in overleg, eerste experimentele workshop, training etc.) is gratis.
Zie Art. 22c voor de voorwaarden.

Art. 6
Voor extra promotie van diensten, activiteiten en evenementen gegeven in Het Vijfde Huis kunnen aparte afspraken worden gemaakt.

Art. 7
Een offerte voor catering is op aanvraag mogelijk, informeer naar de mogelijkheden.

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

Art. 8
– Voor het gebruik van de beschikbare ruimte hanteert Het Vijfde Huis een commerciële marktprijs.
– Prijzen zijn inclusief BTW (zie toelichting).
– Het Vijfde Huis behoudt zich het recht om de prijzen per kalenderjaar aan te passen.

Art. 9
De prijzen zijn inclusief alle faciliteiten van het pand (ondernemersgedeelte)
en de standaard diensten aangeboden door Het Vijfde Huis (zie Art. 24).

Art. 10
– De overeengekomen prijs van een ruimte wordt na een boeking, vooraf gefactureerd.
– Voor een factuur wordt er een betalingstermijn aangehouden van 14 dagen na dagtekening.

Art. 11
Voor sociaal maatschappelijke doelen maakt Het Vijfde Huis graag, in overleg, een speciale aanbieding.

Art. 12
Aan de hand van de private (financiële) situatie van de desbetreffende (vaste) trainer | zzp’er | ondernemer, kan in goed overleg de commerciële prijs van verhuur worden aangepast.

Art. 13
– De huurder dient zich te houden aan de begin- en eindtijden van de afgesproken uren / dagdelen.
– De gereserveerde tijd is inclusief inrichten (in overleg) en opruimen van de ruimte.
– Bij overschrijding van de gereserveerde tijd van tenminste 10 minuten worden de eerder afgesproken prijs aangepast (zie Art 20 voor de voorwaarden).

HUISREGELS

Art. 14
– Het nuttigen van zelf meegebrachte consumpties is toegestaan in overleg met de organisatie van Het Vijfde Huis.
– Het is niet toegestaan om consumpties in de zalen te nuttigen. Voor dit doeleinde is de woonkamer of ontmoetingsruimte de aangewezen plek.
– Het Vijfde Huis beschikt over voldoende servies, dit mag zonder extra kosten gebruikt worden.
– De gebruiker /  huurder van een ruimte is verantwoordelijk voor het al dan niet in goede staat retour komen van het gebruikte serviesgoed (zie Art. 21).
Gebruikt serviesgoed gaat in het, daarvoor bestemde, vuile gedeelte (bak) in de counter / keuken. Afval hoort in de afvalbak.

Art. 15
De gebruiker (huurder) van een ruimte verplicht zichzelf en diens deelnemers / gasten; Het Vijfde Huis (verhuurder) en medegebruikers / deelnemers / gasten geen hinder of (geluids)overlast te bezorgen.

Art. 16
Het  Vijfde Huis (Verhuurder) verplicht zich de gebruiker van de gereserveerde ruimte (huurder), binnen de grenzen van het mogelijke, geen hinder of overlast te bezorgen. Het betreden van de in gebruik genomen ruimte zal door Het Vijfde Huis met uiterste zorgvuldigheid en uitsluitend na duidelijke aankondiging worden gepleegd (noodzakelijk storen in uitzonderlijke situaties).

Art 17
– De gereserveerde ruimte mag naar eigen inzicht op functionaliteit worden ingedeeld mits dit aansluit bij het geplande aanbod.
– De gebruiker van een gereserveerde ruimte mag geen veranderingen in de toegewezen ruimte aanbrengen zonder de nadrukkelijke toestemming van Het Vijfde Huis.
– Na gebruik dient de ruimte weer in de vooraf aangetroffen staat te worden gebracht. Ramen, deuren en verwarmingselementen moeten zorgvuldig worden afgesloten, kaarsen e.a gedoofd en verlichting worden uitgeschakeld.

Art. 18
Het verkopen van artikelen tijdens of rondom een aangeboden activiteit / evenement is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van Het Vijfde Huis

Art. 19
Het branden van kaarsen en wierook is toegestaan, mits deze in veilige houders en op beschermde plateaus (zelf meebrengen) zijn geplaatst. Dit ter voorkomen van kaarsvet, as, vonken e.a op de vloeren. Schade door onzorgvuldig gebruik, dient direct te worden gemeld aan de organisatie van Het Vijfde Huis.

SCHADE

Art. 20
Het niet nakomen van het gestelde in de Art. 13, 14, 15, 17 en 19 kan leiden tot een passende overlast / onkosten / schadevergoeding op de volgende factuur.

Art. 21
De huurder is verplicht de schade te vergoeden of te herstellen die hij, of de persoon (gast, deelnemer) voor wie hij verantwoordelijk / aansprakelijk is, heeft veroorzaakt.

ANNULERINGEN

Art. 22
a) Bij annuleringen binnen het tijdsbestek van één week brengt Het Vijfde Huis 30% van de gebruikerskosten per uur / dagdeel in rekening, bij annuleringen binnen 72 uur is dit 60%.

b) Een annulering wegens onvoldoende belangstelling vragen wij een vergoeding van 100% op de gebruikerskosten per uur / dagdeel.

c) Een Try Out annuleren i.v.m te weinig deelnemers, is niet mogelijk. Mocht dit aan de orde zijn dan gelden de standaard annuleringskosten voor overeenkomstig gebruik. Een try out gaat altijd door!

GEBRUIKERSOVEREENKOMST

Art. 23
Afspraken, gemaakt en ondertekent, te noemen ‘gebruikersovereenkomst’ tussen vaste huurder en Het Vijfde Huis geldt er een opzegtermijn van één maand.

TOELICHTING

Het Vijfde Huis, multifunctionaliteit & btw;
Het Vijfde Huis omvat veel meer zaken dan enkel het ‘passief’ ter beschikking stellen van ruimte. De multifunctionaliteit van de zalen en kamers, samen met onze aangeboden diensten en services, wordt kwalificeert als ‘actieve ver­huur’ d.w.z niet onder het vrijgestelde btw tarief voor ‘passieve verhuur’ (onroerende zaak) en hierdoor belast met 21% btw. 

Voor consumpties van non-alcoholische dranken wordt er een btw van 6% belast.

*
Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact opnemen met het team van Het Vijfde Huis via ons algemeen telefoonnummer, WhatsApp, per e-mail of via onderstaand contactformulier.