April 2020

NIEUWSBRIEF

STILSTAND

IS VOORUITGANG

DE TIJD NEMEN

Momenteel staat veel stil of gaan wel door, maar in een compleet ander tempo dan voorheen. Door de recentelijk, veranderde leefomstandigheden, wordt de dagelijkse (normale) gang van zaken, in een ander daglicht gezet. Er heerst onzekerheid, er zijn zorgen over gezondheid, over economische gezondheid, wij zitten grotendeels thuis en gaan zo min mogelijk naar buiten.

Valt er überhaupt iets positiefs te melden over deze onverwachte stilstand? Jawel! In vergelijking met een paar weken geleden, is er naast het feit dat vogels vrolijk kwetterend, hun vleugels uitslaan in een bijna vliegtuigvrije lucht etc. Één opmerkelijk verschil; Onze mensenwereld was luidt, druk en gehaast.
De stilstand brengt rust, het geeft ons tijd! Bijvoorbeeld voor de rust, die zó hard nodig was en tijd om te ervaren wat er is, te kijken, te genieten van de volheid van de natuur en tijd om nieuwe mogelijkheden te ontdekken.

Via onze behoefte aan persoonlijk contact, laat de hervonden rust, creativiteit, inventiviteit zich duidelijk zien. Kijk maar naar de bankjes in het park, die zijn, met gepaste afstand, continue bezet. Dus neem de tijd om rond te kijken, het zit ‘m in de kleine dingen.

BLIJVEN STROMEN

We kunnen ons in allerlei bochten wringen om de illusie van controle in stand te houden. Maar gaan wij een hoge dam bouwen om het stijgende water tegen te houden?

Met de hedendaagse beperkingen, is het voor iedereen een uitdaging om vloeiend langs de scherpe bochten te gaan. De keuze maken om water, vrijlijk te laten stromen, maakt dat nieuwe oevers zich gaan vormen. De wil om te leren, te accepteren en te groeien tijdens deze periode van stilstand, is waar de stroming, Het Vijfde Huis naartoe brengt. 

Al is de communicatie even op een lager pitje en zijn de deuren dicht, er wordt hard gewerkt. Zo zijn wij drie weken geleden gestart met het eigenhandig ombouwen en verbeteren van de website. Een helder en duidelijk, vriendelijk, nieuw design met overzichtelijke zoekfuncties.

Digitale mogelijkheden zoals YouTube zijn in ontwikkeling.

Na de stilstand is dit, voor de vindbaarheid van evenementen, een dienst voor iedereen die in huis een actief aanbod heeft staan. Wat is hiervan het voordeel? Zoekmachines hebben de voorkeur voor meerdere vormen van aanbod op één locatie. Dit zorgt ervoor dat potentiële deelnemers aanbod in Het Vijfde Huis, veel sneller wordt gevonden en zelfs bovenaan (bv. Google) komen te staan. Om het individuele aanbod van (gast)trainers en (gast)sprekers, met een gedegen kanaal, online te realiseren, is de creativiteit en vindingrijkheid van de zzp’r of tijdelijke huurder hard nodig.

Heb jij digitaal materiaal: een filmpje met intro’s van lesaanbod, een ter kennismaking, aankondigingen, prijsactie’s, oefeningen voor thuis etc. Neem dan contact met ons op! Dit kan ook als je nog geen beeldmateriaal, online watervrees of een kleine push nodig hebt. 

VRAAG EN AANBOD

Nu alle groepsactiviteiten stil liggen, komen er van verschillende kanten, vragen over aankomende of reeds betaalde facturen. Het is begrijpelijk dat je, je afvraagt hoe het zit met de reserveringskosten van jouw aanbod. Wij zijn hierover in gesprek want wat is voor alle betrokkenen een goede oplossing? De kosten voor Het Vijfde Huis gaan, met of zonder evenementen, ook gewoon door. Hier moet dus met elkaar, goed overleg op gang komen. Natuurlijk kunnen wij met voorstellen komen. Één voorbeeld is, dat de ruimte waarvoor al betaald is, na de veiligheidrestricties op een later tijdstip ingehaald kan worden. Ook hierbij vragen we jullie medewerking!

Heb je zelf ideeën hoe hier, voor alle partijen, een goede oplossing tot stand  gebracht kan worden? Laat het ons weten. We willen graag dat alle activiteiten, na de stilstand, weer gaan opbloeien. In onderling overleg willen we met elkaar mogelijkheden creëren die, financieel en inhoudelijk haalbaar zijn voor ons allemaal zodat er straks weer lekker actief gestart kan worden.

De groepsbijeenkomsten binnen Het Vijfde Huis gaan natuurlijk, conform de richtlijnen, nog steeds niet door. Maar er is wel plek voor één op één afspraken zoals coaching en individuele training. Uiteraard met inachtneming van dezelfde richtlijnen. Heb je zelf geen grote praktijkruimte? In onze zalen is er genoeg plek om gesprekken te laten plaatsvinden. Met voldoende ruimte om de afgesproken, fysieke afstand te bewaren maar elkaar wel te kunnen ontmoeten. Heb jij meer plek nodig? Neem dan contact op om een afspraak in te plannen.

NATUURLIJK PASEN

De vorige nieuwsbrief stond in het teken van de net begonnen lente. Die eerste tekenen van nieuw, fris, ontluiken. En lente is het nog steeds, volop nu. We zitten inmiddels in de volheid van het seizoen, de blaadjes zijn bijna helemaal open, de vruchtbaarheid, de krachtige groei van de natuur is nu al sterk zichtbaar. Absoluut geen stilstand daar, maar vooruitgang, beweging om verder gaan waar het een tijdje geleden mee begonnen is.

Dit is ook de tijd, rondom het thema, van Pasen. Of je nu traditioneel kerkelijk gelovig bent, een natuuraanbidder, of welke levensvisie je ook aanhangt, het thema dat o.a. door het paasfeest wordt gebracht, is de herneming van het leven na de (schijnbare) dood. In de volheid van de lente, van de groei, is dit ook een tijd van stilte en bezinning. De herinnering van deze stilte, het dode land, de kale bomen, de kou van de winter. Het is nog maar zo kort geleden, nog niet helemaal verdwenen uit het bewustzijn.

Nu, om nog even bij stil te staan en… dan, na die kilte en die stilstand, het nieuwe leven weer te gaan zien en de groei te ervaren. Dat is het momentum van deze tijd! In de volheid van de nieuwe lente, je kunnen realiseren dat er nieuw leven opstaat. Warmte, licht, beweging, voortgang. Iets om samen te vieren!

Wij wensen jullie veel licht, verbinding, fysiek nog even op afstand, maar in de geest van dit seizoen en in nabijheid met elkaar. Geniet van de lente, de zon en… mochten ze überhaupt na de viering nog over zijn, de paaseitjes!

Frances, Erwin & Heidi