Het Vijfde Huis Covid-19 Protocol

OMGAAN MET SOCIAL DISTANCE

PROTOCOL

1.5 meter norm en maatregelen.

Voor trainers, huurders, ondernemers, deelnemers en gasten van Het Vijfde Huis

VERANTWOORD

Het Vijfde Huis werkt continue aan een verantwoord omgaan met de huidige Covid-19 hygiënemaatregelen en de 1,5 meter norm.

Hierbij nemen we het maatschappelijk belang in acht om mensen in een gecontroleerde en veilige omgeving te laten bewegen. Het Vijfde Huis weet als geen ander hoe waardevol het is om na een stilstand, de nodige overdenkingen, weer in beweging mogen komen en momenteel een gedeeltelijke lockdown, de ruimte die wij kunnen aanbieden zo te benutten dat het de veiligheid kan waarborgen voor iedereen die van onze faciliteiten gebruik maakt. Wij zetten ons immers met de aangesloten trainers, huurders en ondernemers iedere dag in voor bewuster leven en persoonlijke ontwikkeling. En juist in deze tijd is dat heel belangrijk! Mensen hebben (ondanks de afstand) elkaar nodig om door deze voortdurende crisis te komen. Daarom is het wenselijk dat iedereen een gedoseerde interactie kan aangaan voor hun gezondheid en ontwikkeling op elk niveau: fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel en universeel.

Het Vijfde Huis is bij uitstek geschikt om een omgeving te creëren waarbij mensen onder veilige omstandigheden gewoon door kunnen met hun activiteiten. Elke verandering in de regelgeving wordt overal zo goed mogelijk uitgewerkt en zeker ook in Het Vijfde Huis. Alle aanstaande activiteiten (geen evenementen) worden aangeboden in grote zalen (2x50m2, 1x100m2 en 1x200m2) en kamers (2x30m2 en 1x40m2) en in deze (speel)ruimte is nog steeds ontzettend veel mogelijk: personal training, workshops, contactberoepen, meditatie, zelfs een iets actievere vorm van sportieve training is haalbaar (dit zijn namelijk geen activiteiten in teamverband maar individueel in groepsverband)  De trainers weten vanuit hun branchevereniging of zij tot de categorie behoren die actief mogen zijn.

Ben jij een deelnemer van activiteiten in Het Vijfde Huis? Vraag naar de mogelijkheden / voorschriften of voorwaarden voor deelname bij de desbetreffende trainer, huurder of ondernemer.

Binnen het ondernemersgedeelte van het pand op de Livingstonelaan 54 te Gouda zal Het Vijfde Huis zorgen voor een goed verloop qua afstand, hygiëne etc. De vrij toegankelijke ruimtes in het pand maar buiten Het Vijfde Huis vallen onder het beheer van GAPPH (vastgoedbeheer) en de eigenaar van het pand Janssen de Jong (projectontwikkeling B.V.). Dit betekent dat deze omgeving ook onder diens verantwoordelijkheid  valt. De trainer, huurder en/of ondernemer zorgt voor de verplichte aanmeldingen en de zorg (wat betreft de huidige maatregelen) gedurende de training/activiteit, het tijdsvak van de gehuurde zaal en/of multifunctionele ruimte.

WAT IS SOCIAL DISTANCING?

Het spreiden van de bezoekers gedurende het gehele bezoek. Het minimaliseren van het contact tussen deelnemers onderling en tussen medewerkers, trainers en deelnemers. Het Vijfde Huis kan hierin de 1,5 meter regel probleemloos ten uitvoer brengen.

Onderstaande uitgangspunten zijn de basis voor social distancing binnen actieve centra;

• Veilige omgeving voor alle medewerkers, trainers en bezoekers.
• Het bieden van  gezonde activiteiten
• Naleven van de 1,5 meter maatregel
• Er is geen sprake van rechtstreeks fysiek contact tussen deelnemer en trainer of medewerker van Het Vijfde Huis (uitgezonderd contactberoepen).
• Aanvullende hygiënemaatregelen

Het Vijfde Huis werkt continue gestructureerd naar elke nieuwe situatie toe. Wij hanteren hiervoor de richtlijnen van het RIVM.

Om de uitgangspunten na te kunnen leven, zijn de maatregelen in onderstaande vijf punten verdeeld:

A. Beheersen bezoekersstroom naar Het Vijfde Huis
B. Veiligheid en hygiëne voor medewerkers
C. Veiligheid en hygiëne voor trainers
D. Regels voor individuele bezoekers
E. Wijze van trainingen binnen ons centrum en in de openbare ruimte.

Het RIVM, het ministerie en/of brancheverenigingen bepalen wanneer diverse branches wel of niet actief kunnen zijn, dan wel aangeven welke maatregelen er wel/niet van toepassing zijn .

PROTOCOL

Posters met de voorzorgsmaatregelen en hygiëneregels, ter voorkomen van het verspreiden van COVID-19, hangen bij de ingang van ons centrum en worden binnen herhaald. Regels voor deelnemers zijn te lezen in onderstaand protocol voor trainers, huurders deelnemers en bezoekers. 

PROTOCOL
Het Vijfde Huis.

 • Zorgt dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden door dosering en routering.
 • Zorgt voor maximale hygiëne, vooral het pinapparaat deurknoppen en andere contactoppervlakten worden continu gedesinfecteerd. Reinigt objecten buiten de zalen en kamers die aangeraakt kunnen worden door trainers en bezoekers zoals prullenbakken, e.d. zo regelmatig mogelijk.
 • Trainers zorgen zelf voor de reiniging na (en/of tijdens) activiteiten in de gehuurde ruimtes.
 • Stelt een corona verantwoordelijke aan.
 • Geeft medewerkers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol in de diverse locaties van Het Vijfde Huis moet worden uitgevoerd.
 • Geeft medewerkers, trainers en aangesloten ondernemers de instructie dat zij mede-trainers en ondernemers maar ook deelnemers mogen, dan wel moeten aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de huidige voorschriften.
 • Werkt zoveel mogelijk met een vast team.
 • Zorgt voor handhaving van de regels in Het Vijfde Huis.
 • Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden door de organisatie van Het Vijfde Huis zoveel als mogelijk vanuit huis gedaan.
 •  Is alleen aanwezig in Het Vijfde Huis op afspraak.
 • Is alleen aanwezig in Het Vijfde Huis voor toezicht bij zaalverhuur.

*Als er updates komen met betrekking tot deze regels worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd.

PROTOCOL
Trainers, huurders, ondernemers, deelnemer en bezoekers

 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Kom alleen op afspraak of met een reservering.
 • Kom alleen of met personen uit jouw huishouden.
 • vermijd indien mogelijk het openbaar vervoer.
 • Kom niet eerder dan de afgesproken starttijd naar Het Vijfde Huis.
 • Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging/koorts heeft  vanaf 38 C°
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden verhoging/koorts heeft  vanaf 38 C°
 • Schud geen handen.
 • Volg binnen Het Vijfde Huis altijd de aanwijzingen van de organisatie op.
 • Ga voorafgaand aan de afspraak/het bezoek thuis naar het toilet.
 • Was voorafgaand aan de afspraak/het bezoek je handen met zeep, min. 20 sec.
 • Betaal met pin of contactloos.
 • Water, koffie en thee is nog steeds inclusief maar de mogelijkheid tot uitschenken is momenteel niet meer aan de orde. Wij vragen dan ook aan alle trainers en aan iedere deelnemer van een activiteit of zij hun eigen bidon dan wel beker willen meebrengen voor het tussentijds nuttigen van deze dranken gedurende een training of les.  
 • Verlaat het pand direct na deelname aan een activiteit.

 

DE GEZONDHEIDSCHECK

Vragen  en regelgeving bij het organiseren van of deelname aan een activiteit in Het Vijfde Huis.

Iedere trainer is verplicht de vragen (zie onder) van de gezondheidscheck te stellen aan zijn/haar deelnemers.

Deze check zal door de trainer steeds opnieuw, bij iedere aankomende activiteit verplicht worden nagelopen.

Het Vijfde Huis wordt door een trainer van te voren op de hoogte gesteld van het aantal deelnemers per activiteit en de identiteit (voor en achternaam) van elke deelnemer.

Het Vijfde Huis controleert bij binnenkomst  de gegevens en het aantal personen per training, workshop etc.

Bij binnenkomst wordt iedere  bezoeker op de hoogte gesteld van de omgangsregels en hygiënemaatregelen binnen Het Vijfde Huis.

Hieronder leest u de vragen voor de gezondheidscheck.
Het Vijfde Huis verwacht dat iedereen die ons centrum bezoekt bekend is met deze vragen en de inhoudt van de maatregelen als zodanig aangegeven hierboven. Mocht u deze vragen niet onder ogen hebben gekregen voordat u een activiteit organiseert of aan een activiteit deelneemt, heeft Het Vijfde Huis een formulier dat wij bij binnenkomst kunnen aanreiken aan al haar trainers, huurders, ondernemers, deelnemers en gasten.
Dit formulier is tevens digitaal in te vullen via deze LINK.

Vragen voor de gezondheidscheck; 

Wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord mag een trainer geen activiteit geven of een deelnemer niet naar een activiteit komen. Twijfelt u over uw antwoord dan telt dit als een ja. Ook dan zal de training of deelname hieraan moeten worden uitgesteld totdat op elke vraag met NEE geantwoord kan worden.

• Heeft u de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende milde (hooikoortsklachten uitgezonderd) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)? 

• Heeft u op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?

• Heeft u het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?

• Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heeft u korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?

• Bent u in quarantaine (geweest) omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Naam:

Achternaam:

Paraaf:

*E-mail:

 

* Uw e-mailadres wordt gevraagd om u verder te kunnen informeren over onze aankomende activiteiten en veranderingen of aanpassingen vanuit de overheid en/of RIVM i.v.m COVID-19.

* Uw gegevens worden gevraagd i.v.m. mogelijke inspectie vanuit de overheid m.b.t de handhaving van de COVID-19 maatregelen. Uw gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid bewaard en zullen niet zonder uw toestemming overhandigd worden aan derden (zie de webpagina ethische codevan Het Vijfde Huis’ Art. 5).

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd,

Met een groet,

Het team van Het Vijfde Huis

Heidi Bellekom, Erwin de Boer & Frances Aarts.

Heeft u na het lezen van dit bericht nog vragen?
Neem dan via onderstaand formulier contact op met Het Vijfde Huis .