Nieuwsflits 18-05-’20

Omdat wij vanwege COVID-19 onze deuren moesten sluiten,  zijn de publiek toegankelijke activiteiten in onze kalender flink gedaald. Wij blijven positief en gaan er vanuit dat de tijdelijke blanco bladzijden en Het Vijfde Huis weer snel gevuld zijn met een fijne reuring.

Ondanks dat bepaalde activiteiten tot 30 pers. vanaf 1 juni (met  inachtneming van…) weer mogen, willen wij er zeker van zijn dat ons aandeel hierin correct zal worden uitgevoerd. Het Vijfde Huis wil kunnen garanderen dat iedereen met een gerust hart kan binnenkomen. Momenteel zijn wij met verschillende trainers en ondernemers in gesprek om duidelijke afspraken neer te kunnen zetten die met alle (huidige) wettelijke maatregelen rekening houden.

Wij hebben opgemerkt dat er op sommige punten onduidelijkheid is. Het Vijfde Huis heeft meer tijd nodig om dit (grijze) gebied verder te onderzoeken. Daarom hebben wij besloten om niet per 1 juni maar vanaf 15 juni voor deze groepen weer open te gaan.

Hartelijke groet,
Team H5H.